Hotline: 091 611 3838
en
8/15/2019

Chính sách bảo hành sản phẩm


 

- Chỉ bảo hành các sản phẩm có điều khoản bảo hành và còn trong thời gian bảo hành ghi trên giấy.

   - Sản phẩm bị hư hỏng là thuộc lỗi của nhà sản xuất.

   - Tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc mất.

   - Sản phẩm lỗi do người sử dụng tác động gây ra không được bảo hành.

   - Xuất trình phiếu mua hàng khi yêu cầu bảo hành. Tẩy xóa trên phiếu sẽ không có giá trị bảo hành.

 

Chat with us