Đội ngũ của chúng tôi
2/18/2022

Lắp đặt bàn giám đốc

Lắp đặt bàn ghế giám đốc dòng bàn ghế nhập khẩu sẽ cần có đội chuyên nghiệp với nhiều chi tiết và mã sản phẩm kèm theo. Với các sản phẩm nhập khẩu, các mã sản phẩm luôn được bọc carton riêng biệt và cần phân loại trước khi lắp ráp. Qúa trình lắp ráp sẽ được khảo sát và lên phương án cụ thể về khoảng cách cũng như mặt bằng đã được phân định cố định vị trí lắp.

 

Chat with us
Hotline Hỏi trực tiếp Email